Fibroblast Growth Factor 21 Protects against Atherosclerosis via Fine-Tuning the Multiorgan Crosstalk
Leigang Jin (Jin L), Zhuofeng Lin (Lin Z), Aimin Xu (Xu A)
Diabetes Metab J. 2016;40(1):22-31.   Published online 2016 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2016.40.1.22
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current understanding and controversies on the clinical implications of fibroblast growth factor 21
Yasaman Badakhshi, Tianru Jin
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2021; 58(5): 311.     CrossRef
The potential role of plasma fibroblast growth factor 21 as a diagnostic biomarker for abdominal aortic aneurysm presence and development
Ting Xie, Liangying Yin, Dan Guo, Zixin Zhang, Yuexin Chen, Bao Liu, Wei Wang, Yuehong Zheng
Life Sciences.2021; 274: 119346.     CrossRef
Pharmacological treatment with FGF21 strongly improves plasma cholesterol metabolism to reduce atherosclerosis
Cong Liu, Milena Schönke, Enchen Zhou, Zhuang Li, Sander Kooijman, Mariëtte R. Boon, Mikael Larsson, Kristina Wallenius, Niek Dekker, Louise Barlind, Xiao-Rong Peng, Yanan Wang, Patrick C.N. Rensen
Cardiovascular Research.2021;[Epub]     CrossRef
Ultrasound-assisted C3F8-filled PLGA nanobubbles for enhanced FGF21 delivery and improved prophylactic treatment of diabetic cardiomyopathy
Jiameng Gao, Jingjing Liu, Zheying Meng, Yanming Li, Yuping Hong, Lirui Wang, Lan He, Bing Hu, Yuanyi Zheng, Tianliang Li, Daxiang Cui, E. Shen
Acta Biomaterialia.2021; 130: 395.     CrossRef
Effect of Fibroblast Growth Factor 21 on the Development of Atheromatous Plaque and Lipid Metabolic Profiles in an Atherosclerosis-Prone Mouse Model
Hyo Jin Maeng, Gha Young Lee, Jae Hyun Bae, Soo Lim
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(18): 6836.     CrossRef
The therapeutic potential of FGF21 in metabolic diseases: from bench to clinic
Leiluo Geng, Karen S. L. Lam, Aimin Xu
Nature Reviews Endocrinology.2020; 16(11): 654.     CrossRef
Two-hundred-liter scale fermentation, purification of recombinant human fibroblast growth factor-21, and its anti-diabetic effects on ob/ob mice
Qi Hui, Zhen Huang, Shucai Pang, Xuanxin Yang, Jinghang Li, Bingjie Yu, Lu Tang, Xiaokun Li, Xiaojie Wang
Applied Microbiology and Biotechnology.2019; 103(2): 719.     CrossRef
Fibroblast growth factor 21: A role in cardiometabolic disorders and cardiovascular risk prediction?
Niki Katsiki, Christos Mantzoros
Metabolism.2019; 93: iii.     CrossRef
Heparin‐poloxamer hydrogel‐encapsulated rhFGF21 enhances wound healing in diabetic mice
Huan Liu, Yeli Zhao, Yuchi Zou, Wenting Huang, Liyun Zhu, Fei Liu, Dongxue Wang, Kaiming Guo, Jian Hu, Jun Chen, Lixia Ye, Xiaokun Li, Li Lin
The FASEB Journal.2019; 33(9): 9858.     CrossRef
Fibroblast growth factor 21 association with subclinical atherosclerosis and arterial stiffness in type 2 diabetes
Saeed Yafei, Fathy Elsewy, Eman Youssef, Mohammed Ayman, Mohamed El-Shafei
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2019; 13(1): 882.     CrossRef
Myokines in metabolic homeostasis and diabetes
Jürgen Eckel
Diabetologia.2019; 62(9): 1523.     CrossRef
Inhibition of vascular neointima hyperplasia by FGF21 associated with FGFR1/Syk/NLRP3 inflammasome pathway in diabetic mice
Wei Wei, Xiao-Xue Li, Ming Xu
Atherosclerosis.2019; 289: 132.     CrossRef
LY2405319, an analog of fibroblast growth factor 21 ameliorates α-smooth muscle actin production through inhibition of the succinate—G-protein couple receptor 91 (GPR91) pathway in mice
Cong Thuc Le, Giang Nguyen, So Young Park, Dae Hee Choi, Eun-Hee Cho, Partha Mukhopadhyay
PLOS ONE.2018; 13(2): e0192146.     CrossRef
Relationship of Selected Adipokines with Markers of Vascular Damage in Patients with Type 2 Diabetes
Jaromíra Spurná, David Karásek, Veronika Kubíčková, Dominika Goldmannová, Ondřej Krystyník, Jan Schovánek, Josef Zadražil
Metabolic Syndrome and Related Disorders.2018; 16(5): 246.     CrossRef
Serum FGF21 Is Associated with Future Cardiovascular Events in Patients with Coronary Artery Disease
Yun Shen, Xueli Zhang, Yiting Xu, Qin Xiong, Zhigang Lu, Xiaojing Ma, Yuqian Bao, Weiping Jia
Cardiology.2018; 139(4): 212.     CrossRef
Relationship between Circulating FGF21 Concentrations and the Severity of Coronary Artery Damage in Subjects with Cardiovascular Disease
Sung Don Park, Kwi-Hyun Bae, Yeon-Kyung Choi, Jae-Han Jeon, Jung Beom Seo, Namkyun Kim, Chang-Yeon Kim, Sung Woo Kim, Won Kee Lee, Jung Guk Kim, In-Kyu Lee, Jang Hoon Lee, Keun-Gyu Park
Journal of Lipid and Atherosclerosis.2018; 7(1): 42.     CrossRef
Fibroblast growth factor 21 regulates foam cells formation and inflammatory response in Ox-LDL-induced THP-1 macrophages
Nan Wang, Jun-yan Li, Shuai Li, Xiao-chen Guo, Tong Wu, Wen-fei Wang, De-shan Li
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018; 108: 1825.     CrossRef
Chip-based high resolution tandem mass spectrometric determination of fibroblast growth factor-chondroitin sulfate disaccharides noncovalent interaction
Adrian C. Robu, Laurentiu Popescu, Daniela G. Seidler, Alina D. Zamfir
Journal of Mass Spectrometry.2018; 53(7): 624.     CrossRef
Conditioned medium from contracting skeletal muscle cells reverses insulin resistance and dysfunction of endothelial cells
Yihe Zhao, Nana Li, Zhu Li, Da Zhang, Liming Chen, Zhi Yao, Wenyan Niu
Metabolism.2018; 82: 36.     CrossRef
Dietary n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids upregulate energy dissipating metabolic pathways conveying anti-obesogenic effects in mice
Stefanie Worsch, Mathias Heikenwalder, Hans Hauner, Bernhard L. Bader
Nutrition & Metabolism.2018;[Epub]     CrossRef
Metabolic Values of Fibroblasts Growth Factor 21 in Patients with Coronary Artery Disease and Obesity
L. M. Pasiyeshvili, K. V. Ivanova
Ukraïnsʹkij žurnal medicini, bìologìï ta sportu.2018; 3(4): 110.     CrossRef
FGF21 activates AMPK signaling: impact on metabolic regulation and the aging process
Antero Salminen, Anu Kauppinen, Kai Kaarniranta
Journal of Molecular Medicine.2017; 95(2): 123.     CrossRef
Regulation of longevity by FGF21: Interaction between energy metabolism and stress responses
Antero Salminen, Kai Kaarniranta, Anu Kauppinen
Ageing Research Reviews.2017; 37: 79.     CrossRef
Contribution of serum FGF21 level to the identification of left ventricular systolic dysfunction and cardiac death
Yun Shen, Xueli Zhang, Xiaoping Pan, Yiting Xu, Qin Xiong, Zhigang Lu, Xiaojing Ma, Yuqian Bao, Weiping Jia
Cardiovascular Diabetology.2017;[Epub]     CrossRef
Fibroblast growth factor 21 – a key player in cardiovascular disorders?
Monika Lenart-Lipińska, Dariusz Duma, Magdalena Hałabiś, Marcin Dziedzic, Janusz Solski
Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation.2017;[Epub]     CrossRef
The role of fibroblast growth factor 21 in atherosclerosis
John Kokkinos, Shudi Tang, Kerry-Anne Rye, Kwok Leung Ong
Atherosclerosis.2017; 257: 259.     CrossRef