Skip Navigation
Skip to contents

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal

Search
OPEN ACCESS

Search

Page Path
HOME > Search
1 "Mihyang Park"
Filter
Filter
Article category
Keywords
Publication year
Authors
Funded articles
Original Article
Complications
Gemigliptin Attenuates Renal Fibrosis Through Down-Regulation of the NLRP3 Inflammasome
Jung Beom Seo, Yeon-Kyung Choi, Hye-In Woo, Yun-A Jung, Sungwoo Lee, Seunghyeong Lee, Mihyang Park, In-Kyu Lee, Gwon-Soo Jung, Keun-Gyu Park
Diabetes Metab J. 2019;43(6):830-839.   Published online March 5, 2019
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0181
 • 5,741 View
 • 132 Download
 • 24 Web of Science
 • 24 Crossref
AbstractAbstract PDFPubReader   
Background

The hypoglycemic drugs dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors have proven protective effects on diabetic kidney disease, including renal fibrosis. Although NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome activation is known to play an important role in the progression of renal fibrosis, the impact of DPP-4 inhibition on NLRP3-mediated inflammation while ameliorating renal fibrosis has not been fully elucidated. Here, we report that the renoprotective effect of gemigliptin is associated with a reduction in NLRP3-mediated inflammation in a murine model of renal fibrosis.

Methods

We examined the effects of gemigliptin on renal tubulointerstitial fibrosis induced in mice by unilateral ureteral obstruction (UUO). Using immunohistochemical and Western blot analysis, we quantitated components of the NLRP3 inflammasome in kidneys with and without gemigliptin treatment, and in vitro in human kidney tubular epithelial human renal proximal tubule cells (HK-2) cells, we further analyzed the effect of gemigliptin on transforming growth factor-β (TGF-β)-stimulated production of profibrotic proteins.

Results

Immunohistological examination revealed that gemigliptin ameliorated UUO-induced tubular atrophy and renal fibrosis. Gemigliptin-treated kidneys showed a reduction in levels of NLRP3, apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain (ASC), caspase-1, and interleukin-1β, which had all been markedly increased by UUO. In line with the in vivo results, TGF-β markedly increased NLRP3 inflammasome markers, which were attenuated by gemigliptin treatment. Furthermore, gemigliptin treatment attenuated phosphorylated nuclear factor-κB levels, which had been increased in the UUO kidney as well as in TGF-β-treated cultured renal cells.

Conclusion

The present study shows that activation of the NLRP3 inflammasome contributes to UUO-induced renal fibrosis and the renoprotective effect of gemigliptin is associated with attenuation of NLRP3 inflammasome activation.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Novel pharmacological interventions for diabetic kidney disease
  Seng Kiong Tan, Jairo A. Pinzon-Cortes, Mark E. Cooper
  Current Opinion in Nephrology & Hypertension.2024; 33(1): 13.     CrossRef
 • Integrated analysis reveals crosstalk between pyroptosis and immune regulation in renal fibrosis
  Fengxia Bai, Longchao Han, Jifeng Yang, Yuxiu Liu, Xiangmeng Li, Yaqin Wang, Ruijian Jiang, Zhaomu Zeng, Yan Gao, Haisong Zhang
  Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Di (2-ethylhexyl) phthalate and polystyrene microplastics co-exposure caused oxidative stress to activate NF-κB/NLRP3 pathway aggravated pyroptosis and inflammation in mouse kidney
  Shanshan Li, Xuedie Gu, Muyue Zhang, Qihang Jiang, Tong Xu
  Science of The Total Environment.2024; 926: 171817.     CrossRef
 • Fluorofenidone attenuates renal fibrosis by inhibiting lysosomal cathepsin‑mediated NLRP3 inflammasome activation
  Linfeng Zheng, Wenjuan Mei, Jing Zhou, Xin Wei, Zhijuan Huang, Xiaozhen Lin, Li Zhang, Wei Liu, Qian Wu, Jinhong Li, Yan Yan
  Experimental and Therapeutic Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
 • HIF1α-BNIP3-mediated mitophagy protects against renal fibrosis by decreasing ROS and inhibiting activation of the NLRP3 inflammasome
  Jialin Li, Qisheng Lin, Xinghua Shao, Shu Li, Xuying Zhu, Jingkui Wu, Shan Mou, Leyi Gu, Qin Wang, Minfang Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayue Lu, Zhaohui Ni
  Cell Death & Disease.2023;[Epub]     CrossRef
 • Pyroptosis in renal inflammation and fibrosis: current knowledge and clinical significance
  Ya Liu, Haibo Lei, Wenyou Zhang, Qichang Xing, Renzhu Liu, Shiwei Wu, Zheng Liu, Qingzi Yan, Wencan Li, Xiang Liu, Yixiang Hu
  Cell Death & Disease.2023;[Epub]     CrossRef
 • Tubular injury in diabetic kidney disease: molecular mechanisms and potential therapeutic perspectives
  Yu Wang, Mingyue Jin, Chak Kwong Cheng, Qiang Li
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Hederagenin inhibits high glucose‐induced fibrosis in human renal cells by suppression of NLRP3 inflammasome activation through reducing cathepsin B expression
  Guohua Yang, Wang Yang, Hairong Jiang, Qing Yi, Wei Ma
  Chemical Biology & Drug Design.2023; 102(6): 1409.     CrossRef
 • Obstructive nephropathy and molecular pathophysiology of renal interstitial fibrosis
  Rikke Nørregaard, Henricus A. M. Mutsaers, Jørgen Frøkiær, Tae-Hwan Kwon
  Physiological Reviews.2023; 103(4): 2847.     CrossRef
 • Adenine model of chronic renal failure in rats to determine whether MCC950, an NLRP3 inflammasome inhibitor, is a renopreventive
  Mahmoud S. Sabra, Fahmy K. Hemida, Essmat A. H. Allam
  BMC Nephrology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Gut microbiota dysbiosis promotes age-related atrial fibrillation by lipopolysaccharide and glucose-induced activation of NLRP3-inflammasome
  Yun Zhang, Song Zhang, Bolin Li, Yingchun Luo, Yongtai Gong, Xuexin Jin, Jiawei Zhang, Yun Zhou, Xiaozhen Zhuo, Zixi Wang, Xinbo Zhao, Xuejie Han, Yunlong Gao, Hui Yu, Desen Liang, Shiqi Zhao, Danghui Sun, Dingyu Wang, Wei Xu, Guangjin Qu, Wanlan Bo, Dan
  Cardiovascular Research.2022; 118(3): 785.     CrossRef
 • The NLRP3 inflammasome in fibrosis and aging: The known unknowns
  Yanqing Liu, Xuezeng Xu, Wangrui Lei, Yuxuan Hou, Yan Zhang, Ran Tang, Zhi Yang, Ye Tian, Yanli Zhu, Changyu Wang, Chao Deng, Shaofei Zhang, Yang Yang
  Ageing Research Reviews.2022; 79: 101638.     CrossRef
 • Research progress of endothelial‐mesenchymal transition in diabetic kidney disease
  Ying Chen, Hang Zou, Hongwei Lu, Hong Xiang, Shuhua Chen
  Journal of Cellular and Molecular Medicine.2022; 26(12): 3313.     CrossRef
 • Exploring the mechanism of Shendi Bushen capsule in anti-renal fibrosis using metabolomics theory and network analysis
  Tianwei Meng, Hong Chang, Hongyu Meng
  Molecular Omics.2022; 18(9): 873.     CrossRef
 • Gemigliptin suppresses salivary dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats
  Wan Seok Kang, Woo Kwon Jung, Su-Bin Park, Hyung Rae Kim, Junghyun Kim
  Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 137: 111297.     CrossRef
 • Long‐Term Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibition Worsens Hypertension and Renal and Cardiac Abnormalities in Obese Spontaneously Hypertensive Heart Failure Rats
  Edwin K. Jackson, Zaichuan Mi, Delbert G. Gillespie, Dongmei Cheng, Stevan P. Tofovic
  Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
 • Disulfiram inhibits inflammation and fibrosis in a rat unilateral ureteral obstruction model by inhibiting gasdermin D cleavage and pyroptosis
  Yu Zhang, Ruicheng Zhang, Xiaohu Han
  Inflammation Research.2021; 70(5): 543.     CrossRef
 • Inflammasome as an Effective Platform for Fibrosis Therapy
  Ting-Ting Chen, Feng Xiao, Nan Li, Shan Shan, Meng Qi, Zi-Ying Wang, Sheng-Nan Zhang, Wei Wei, Wu-Yi Sun
  Journal of Inflammation Research.2021; Volume 14: 1575.     CrossRef
 • Targeting Dermal Fibroblast Subtypes in Antifibrotic Therapy: Surface Marker as a Cellular Identity or a Functional Entity?
  Xin Huang, Yimin Khoong, Chengyao Han, Dai Su, Hao Ma, Shuchen Gu, Qingfeng Li, Tao Zan
  Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
 • Linagliptin Protects against Endotoxin-Induced Acute Kidney Injury in Rats by Decreasing Inflammatory Cytokines and Reactive Oxygen Species
  Tsung-Jui Wu, Yi-Jen Hsieh, Chia-Wen Lu, Chung-Jen Lee, Bang-Gee Hsu
  International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(20): 11190.     CrossRef
 • Psidium guajava Flavonoids Prevent NLRP3 Inflammasome Activation and Alleviate the Pancreatic Fibrosis in a Chronic Pancreatitis Mouse Model
  Guixian Zhang, Liming Tang, Hongbin Liu, Dawei Liu, Manxue Wang, Jun Cai, Weijun Liu, Wei Nie, Yi Zhang, Xiaomeng Yu
  The American Journal of Chinese Medicine.2021; 49(08): 2001.     CrossRef
 • Effect and Regulation of the NLRP3 Inflammasome During Renal Fibrosis
  Hong Zhang, Zhengchao Wang
  Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;[Epub]     CrossRef
 • Zhen-Wu-Tang Protects IgA Nephropathy in Rats by Regulating Exosomes to Inhibit NF-κB/NLRP3 Pathway
  Honglian Li, Ruirui Lu, Yu Pang, Jicheng Li, Yiwen Cao, Hongxin Fu, Guoxing Fang, Qiuhe Chen, Bihao Liu, Junbiao Wu, Yuan Zhou, Jiuyao Zhou
  Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
 • Protective effect of exogenous hydrogen sulfide on diaphragm muscle fibrosis in streptozotocin-induced diabetic rats
  Rui Yang, Qiang Jia, Yan Li, Shomaila Mehmood
  Experimental Biology and Medicine.2020; 245(14): 1280.     CrossRef

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal
Close layer