Skip Navigation
Skip to contents

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal

Search
OPEN ACCESS

Author index

Page Path
HOME > Browse > Author index
Search
Chantal A. Vella 2 Articles
Metabolic Risk/Epidemiology
Associations between Weight-Adjusted Waist Index and Abdominal Fat and Muscle Mass: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis
Ji Yoon Kim, Jimi Choi, Chantal A. Vella, Michael H. Criqui, Matthew A. Allison, Nam Hoon Kim
Diabetes Metab J. 2022;46(5):747-755.   Published online March 30, 2022
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0294
 • 6,113 View
 • 264 Download
 • 35 Web of Science
 • 38 Crossref
AbstractAbstract PDFSupplementary MaterialPubReader   ePub   
Background
The weight-adjusted waist index (WWI) reflected body compositional changes with aging. This study was to investigate the association of WWI with abdominal fat and muscle mass in a diverse race/ethnic population.
Methods
Computed tomography (CT) data from 1,946 participants for abdominal fat and muscle areas from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (785 Whites, 252 Asians, 406 African American, and 503 Hispanics) were used. Among them, 595 participants underwent repeated CT. The WWI was calculated as waist circumference (cm) divided by the square root of body weight (kg). The associations of WWI with abdominal fat and muscle measures were examined, and longitudinal changes in abdominal composition measures were compared.
Results
In all race/ethnic groups, WWI was positively correlated with total abdominal fat area (TFA), subcutaneous fat area, and visceral fat area, but negatively correlated with total abdominal muscle area (TMA) and abdominal muscle radiodensity (P<0.001 for all). WWI showed a linear increase with aging regardless of race and there were no significant differences in the WWI distribution between Whites, Asians, and African Americans. In longitudinal analyses, over 38.6 months of follow-up, all abdominal fat measures increased but muscle measures decreased, along with increase in WWI. The more the WWI increased, the more the TFA increased and the more the TMA decreased.
Conclusion
WWI showed positive associations with abdominal fat mass and negative associations with abdominal muscle mass, which likely reflects the abdominal compositional changes with aging in a multi-ethnic population.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • The association between weight-adjusted-waist index and depression: Results from NHANES 2005–2018
  Meng Li, Xue Yu, Wenhui Zhang, Jiahui Yin, Lu Zhang, Guoshuai Luo, Yuanxiang Liu, Jiguo Yang
  Journal of Affective Disorders.2024; 347: 299.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and gallstones: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey
  Si-Hua Wen, Xin Tang, Tao Tang, Zheng-Rong Ye
  BMC Gastroenterology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and myopia in adolescents and young adults: results from NHANES 1999–2008
  Xu Han Shi, Li Dong, Rui Heng Zhang, Wen Bin Wei
  BMC Ophthalmology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted waist index and the odds of type 2 diabetes mellitus in United States adults: a cross-sectional study
  Dongdong Zheng, Suzhen Zhao, Dan Luo, Feng Lu, Zhishen Ruan, Xiaokang Dong, Wenjing Chen
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between Weight-Adjusted Waist Index and depressive symptoms: A nationally representative cross-sectional study from NHANES 2005 to 2018
  Hangyu Liu, Jin Zhi, Chuzhao Zhang, Shiyi Huang, Yang Ma, Dandan Luo, Lungang Shi
  Journal of Affective Disorders.2024; 350: 49.     CrossRef
 • Relationship between cognitive function and weight-adjusted waist index in people ≥ 60 years old in NHANES 2011–2014
  Xue-li Wang, Hong-lin Feng, Xiao-zhuo Xu, Jing Liu, Xu Han
  Aging Clinical and Experimental Research.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and periodontitis risk: A cross-sectional study
  Xinyu Wu, Zahra Cheraghi
  PLOS ONE.2024; 19(5): e0302137.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and non-alcoholic fatty liver disease: a population-based study
  Changhui Yu, Shiming He, Maobin Kuang, Chao Wang, Xin Huang, Guotai Sheng, Yang Zou
  BMC Endocrine Disorders.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted waist index and serum total testosterone in males aged 6–19 years in the United States: Data from NHANES 2013–2016
  Zhifei Wu, Lingling Bao, Haiyan Wang, Jiajing Zheng, Yu Chen, Wenjuan Wang, Dongkai Qiu
  Heliyon.2024; 10(6): e27520.     CrossRef
 • Associations of weight-adjusted-waist index and depression with secondary infertility
  Fei Sun, Min Liu, Shanshan Hu, Ruijie Xie, Huijuan Chen, Zhaona Sun, Huiya Bi
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and depression in US adults: A cross-sectional study
  Yun Shen, Yahui Wu, Panru Luo, Minghan Fu, Kai Zhu, Jinsheng Wang
  Journal of Affective Disorders.2024; 355: 299.     CrossRef
 • Age differences in the association of body mass index-defined obesity with abdominal aortic calcification
  Tangmeng Guo, Lili Huang, Zhijian Luo, Huabo Zheng, Shengshuai Shan, Bei Cheng
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • The relationship between weight-adjusted-waist index and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus
  Zhaoxiang Wang, Xuejing Shao, Wei Xu, Bingshuang Xue, Shao Zhong, Qichao Yang
  Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Can weight-adjusted waist circumference index become a single anthropometric predictor of prostate-specific antigen concentration? A National Health and Nutrition Examination Survey analysis (2003–2010)
  Guodong Yang, Te Cui, Yu Cao, Shuowen Wang, Xinyi Yang, Mikhail Enikeev, Mingze He
  Journal of Investigative Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and sarcopenia in adults: a population-based study
  Haojing Zhou, Hai Su, Yichen Gong, Lei Chen, Lihan Xu, Guoqian Chen, Peijian Tong
  Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
 • Assessment of existing anthropometric indices for screening sarcopenic obesity in older adults
  Jin Eui Kim, Jimi Choi, Miji Kim, Chang Won Won
  British Journal of Nutrition.2023; 129(5): 875.     CrossRef
 • Relationship Between Weight-Adjusted Waist Index and Osteoporosis in the Senile in the United States from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2017-2020
  Yuxiang Lin, Zijie Liang, Anxin Zhang, Nuo Xu, Xuewen Pei, Nanbu Wang, Liang Zheng, Danghan Xu
  Journal of Clinical Densitometry.2023; 26(2): 101361.     CrossRef
 • The association of asthma duration with body mass index and Weight-Adjusted-Waist index in a nationwide study of the U.S. adults
  Xiaoxiao Han, Xiaofang He, Gui Hao, Lifang Cao, Yinliang Qi, Kexing Han
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • Relationship between weight-adjusted-waist index and erectile dysfunction in the United State: results from NHANES 2001-2004
  Shangqi Cao, Xu Hu, Yanxiang Shao, Yaohui Wang, Yaxiong Tang, Shangqing Ren, Xiang Li
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and total bone mineral density in adolescents: NHANES 2011–2018
  Xiaohua Wang, Shuo Yang, Gansheng He, Lin Xie
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Asthma prevalence is increased in patients with high metabolism scores for visceral fat: study reports from the US
  Qiushi Liu, Xiaoxiao Han, Yan Chen, Ying Gao, Wei Yang, Lewei Huang
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Positive association between weight-adjusted-waist index and dementia in the Chinese population with hypertension: a cross-sectional study
  Wei Zhou, Yanyou Xie, Lingling Yu, Chao Yu, Huihui Bao, Xiaoshu Cheng
  BMC Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
 • Associations between weight-adjusted waist index and bone mineral density: results of a nationwide survey
  Ya Zhang, Haiyang Wu, Cheng Li, Changxiong Liu, Mingjiang Liu, Xiaozhu Liu, Qiming Yin, Xianzhe Li, Ruijie Xie
  BMC Endocrine Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association of weight-adjusted-waist index with non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis: a cross-sectional study based on NHANES
  Qinggang Hu, Kexing Han, Jiapei Shen, Weijie Sun, Long Gao, Yufeng Gao
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • Weight‐adjusted waist as an integrated index for fat, muscle and bone health in adults
  Kyoung Jin Kim, Serhim Son, Kyeong Jin Kim, Sin Gon Kim, Nam Hoon Kim
  Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.2023; 14(5): 2196.     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and female infertility: a population-based study
  Zujun Wen, Xiang Li
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and risk of cardiovascular diseases in United States adults: a cross-sectional study
  Haiyang Fang, Feng Xie, Kai Li, Meng Li, Yanqing Wu
  BMC Cardiovascular Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted waist index and stroke: a cross-sectional study
  Jiayi Ye, Yanjie Hu, Xinrong Chen, Zhe Yin, Xingzhu Yuan, Liping Huang, Ka Li
  BMC Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between weight-adjusted-waist index and chronic kidney disease: a cross-sectional study
  Xiaowan Li, Lanyu Wang, Hongyi Zhou, Hongyang Xu
  BMC Nephrology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Sex Differences in the Association of Weight-Adjusted-Waist Index with Sarcopenic Obesity: A Cross-Sectional Study of Hemodialysis Patients
  Maolu Tian, Qin Lan, Fangfang Yu, Pinghong He, Shanshan Hu, Yan Zha
  Metabolic Syndrome and Related Disorders.2023; 21(10): 596.     CrossRef
 • Lean or Non-obese Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients: Are They Really Lean?
  Eugene Han, Yong-ho Lee
  Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(4): 980.     CrossRef
 • The association of body mass index and weight waist adjustment index with serum ferritin in a national study of US adults
  Hao Han, Ping Ni, Siqi Zhang, Xiaojuan Ji, Mingli Zhu, Wanyu Ma, Hongfeng Ge, Hailiang Chu
  European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
 • The weight-adjusted-waist index and cognitive impairment among U.S. older adults: a population-based study
  Xiao-tong Huang, Xiang Lv, Hong Jiang
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • The relationship between weight-adjusted-waist index and total bone mineral density in adults aged 20-59
  Meiqian Guo, Yi Lei, Xueqing Liu, Xiang Li, Yong Xu, Donghui Zheng
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Associations between weight-adjusted-waist index and infertility: Results from NHANES 2013 to 2020
  Huanxin Zhong, Bin Yu, Fen Zhao, Hongyin Cui, Lifang You, Dao Feng, Yi Lu
  Medicine.2023; 102(48): e36388.     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and increased urinary albumin excretion in adults: A population-based study
  Zheng Qin, Kaixi Chang, Qinbo Yang, Qiao Yu, Ruoxi Liao, Baihai Su
  Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
 • Association between the weight-adjusted-waist index and abdominal aortic calcification in United States adults: Results from the national health and nutrition examination survey 2013–2014
  Feng Xie, Yuan Xiao, Xiaozhong Li, Yanqing Wu
  Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
 • The association between weight-adjusted-waist index and abdominal aortic calcification in adults aged ≥ 40 years: results from NHANES 2013–2014
  Zheng Qin, Dongru Du, Yupei Li, Kaixi Chang, Qinbo Yang, Zhuyun Zhang, Ruoxi Liao, Baihai Su
  Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Metabolic Risk/Epidemiology
Article image
Computed Tomography-Derived Myosteatosis and Metabolic Disorders
Iva Miljkovic, Chantal A. Vella, Matthew Allison
Diabetes Metab J. 2021;45(4):482-491.   Published online July 30, 2021
DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2020.0277
 • 6,802 View
 • 247 Download
 • 45 Web of Science
 • 46 Crossref
Graphical AbstractGraphical Abstract AbstractAbstract PDFPubReader   ePub   
The role of ectopic adipose tissue infiltration into skeletal muscle (i.e., myosteatosis) for metabolic disorders has received considerable and increasing attention in the last 10 years. The purpose of this review was to evaluate and summarize existing studies focusing on computed tomography (CT)-derived measures of myosteatosis and metabolic disorders. There is consistent evidence that CT-derived myosteatosis contributes to dysglycemia, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, and inflammation, and, to some extent, dyslipidemia, independent of general obesity, visceral fat, and other relevant risk factors, suggesting that it may serve as a tool for metabolic risk prediction. Identification of which muscles should be examined, and the standardized CT protocols to be employed, are necessary to enhance the applicability of findings from epidemiologic studies of myosteatosis. Additional and longer longitudinal studies are necessary to confirm a role of myosteatosis in the development of type 2 diabetes mellitus, and examine these associations in a variety of muscles across multiple race/ethnic populations. Given the emerging role of myosteatosis in metabolic health, well-designed intervention studies are needed to investigate relevant lifestyle and pharmaceutical approaches.

Citations

Citations to this article as recorded by  
 • Association of Muscle Fat Content and Muscle Mass With Impaired Lung Function in Young Adults With Obesity: Evaluation With MRI
  Xin Yu, Yan-Hao Huang, You-Zhen Feng, Zhong-Yuan Cheng, Cun-Chuan Wang, Xiang-Ran Cai
  Academic Radiology.2024; 31(1): 9.     CrossRef
 • Skeletal muscle alterations indicate poor prognosis in cirrhotic patients: a multicenter cohort study in China
  Xin Zeng, Zhi-Wen Shi, Jia-Jun Yu, Li-Fen Wang, Chun-Yan Sun, Yuan-Yuan Luo, Pei-Mei Shi, Yong Lin, Yue-Xiang Chen, Jia Guo, Chun-Qing Zhang, Wei-Fen Xie
  Hepatology International.2024; 18(2): 673.     CrossRef
 • Subtype-specific Body Composition and Metabolic Risk in Patients With Primary Aldosteronism
  Seung Shin Park, Chang Ho Ahn, Sang Wan Kim, Ji Won Yoon, Jung Hee Kim
  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2024; 109(2): e788.     CrossRef
 • Myosteatosis as a novel predictor of new‐onset diabetes mellitus after kidney transplantation
  Takahito Wakamiya, Takuya Fujimoto, Takahito Endo, Shun Nishioka, Naoki Yokoyama, Shimpei Yamashita, Kazuro Kikkawa, Yoji Hyodo, Takeshi Ishimura, Yasuo Kohjimoto, Isao Hara, Masato Fujisawa
  International Journal of Urology.2024; 31(1): 39.     CrossRef
 • Predictors of visceral and subcutaneous adipose tissue and muscle density: The ShapeUp! Kids study
  Gertraud Maskarinec, Yurii Shvetsov, Michael C. Wong, Devon Cataldi, Jonathan Bennett, Andrea K. Garber, Steven D. Buchthal, Steven B. Heymsfield, John A. Shepherd
  Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.2024; 34(3): 799.     CrossRef
 • Association of daily carbohydrate intake with intermuscular adipose tissue in Korean individuals with obesity: a cross-sectional study
  Ha-Neul Choi, Young-Seol Kim, Jung-Eun Yim
  Nutrition Research and Practice.2024; 18(1): 78.     CrossRef
 • Myosteatosis is associated with poor survival after kidney transplantation: a large retrospective cohort validation
  Jie Chen, Yue Li, Chengjie Li, Turun Song
  Abdominal Radiology.2024; 49(4): 1210.     CrossRef
 • Regenerative rehabilitation measures to restore tissue function after arsenic exposure
  Adam A. Jasper, Kush H. Shah, Helmet Karim, Swathi Gujral, Iva Miljkovic, Caterina Rosano, Aaron Barchowsky, Amrita Sahu
  Current Opinion in Biomedical Engineering.2024; 30: 100529.     CrossRef
 • Impact of CFTR modulator therapy on body composition as assessed by thoracic computed tomography: A follow-up study
  Víctor Navas-Moreno, Fernando Sebastian-Valles, Víctor Rodríguez-Laval, Carolina Knott-Torcal, Mónica Marazuela, Nuria Sánchez de la Blanca, Jose Alfonso Arranz Martín, Rosa María Girón, Miguel Antonio Sampedro-Núñez
  Nutrition.2024; 123: 112425.     CrossRef
 • Myosteatosis predicts postoperative complications and long‐term survival in robotic gastrectomy for gastric cancer: A propensity score analysis
  Pingan Ding, Jiaxiang Wu, Haotian Wu, Tongkun Li, Jiaxuan Yang, Li Yang, Honghai Guo, Yuan Tian, Peigang Yang, Lingjiao Meng, Qun Zhao
  European Journal of Clinical Investigation.2024;[Epub]     CrossRef
 • A multifaceted and inclusive methodology for the detection of sarcopenia in patients undergoing bariatric surgery: an in-depth analysis of current evidence
  Eunhye Seo, Yeongkeun Kwon, Ahmad ALRomi, Mohannad Eledreesi, Sungsoo Park
  Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders.2024;[Epub]     CrossRef
 • Muscle Steatosis and Fibrosis in Older Adults, From the AJR Special Series on Imaging of Fibrosis
  Leon Lenchik, Valentina Mazzoli, Peggy M. Cawthon, Russell T. Hepple, Robert D. Boutin
  American Journal of Roentgenology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Prognostic impact of myosteatosis in patients with colorectal cancer undergoing curative surgery: an updated systematic review and meta-analysis
  Yu-Yao Chang, Bill Cheng
  Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
 • Body Composition at CT and Risk of Future Disease
  Michael A. Ohliger
  Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Association between hypertension and myosteatosis evaluated by abdominal computed tomography
  Han Na Jung, Yun Kyung Cho, Hwi Seung Kim, Eun Hee Kim, Min Jung Lee, Woo Je Lee, Hong-Kyu Kim, Chang Hee Jung
  Hypertension Research.2023; 46(4): 845.     CrossRef
 • Muscle fat infiltration in chronic kidney disease: a marker related to muscle quality, muscle strength and sarcopenia
  Carla Maria Avesani, Aline Miroski de Abreu, Heitor S. Ribeiro, Torkel B. Brismar, Peter Stenvinkel, Alice Sabatino, Bengt Lindholm
  Journal of Nephrology.2023; 36(3): 895.     CrossRef
 • Myosteatosis: a potential missing link between hypertension and metabolic disorder in the Asian population
  Minyoung Lee, Sungha Park
  Hypertension Research.2023; 46(6): 1603.     CrossRef
 • Interplay of skeletal muscle and adipose tissue: sarcopenic obesity
  Min Jeong Park, Kyung Mook Choi
  Metabolism.2023; 144: 155577.     CrossRef
 • Association between sarcopenic obesity and poor muscle quality based on muscle quality map and abdominal computed tomography
  Yun Kyung Cho, Han Na Jung, Eun Hee Kim, Min Jung Lee, Joong‐Yeol Park, Woo Je Lee, Hong‐Kyu Kim, Chang Hee Jung
  Obesity.2023; 31(6): 1547.     CrossRef
 • Chest CT opportunistic biomarkers for phenotyping high-risk COVID-19 patients: a retrospective multicentre study
  Anna Palmisano, Chiara Gnasso, Alberto Cereda, Davide Vignale, Riccardo Leone, Valeria Nicoletti, Simone Barbieri, Marco Toselli, Francesco Giannini, Marco Loffi, Gianluigi Patelli, Alberto Monello, Gianmarco Iannopollo, Davide Ippolito, Elisabetta Maria
  European Radiology.2023; 33(11): 7756.     CrossRef
 • Early menopause and premature ovarian insufficiency may increase the risk of sarcopenia: A systematic review and meta-analysis
  Efstathios Divaris, Panagiotis Anagnostis, Nifon K. Gkekas, Evangelia Kouidi, Dimitrios G. Goulis
  Maturitas.2023; 175: 107782.     CrossRef
 • The Important Role of Intermuscular Adipose Tissue on Metabolic Changes Interconnecting Obesity, Ageing and Exercise: A Systematic Review
  I Gusti Putu Suka Aryana, Ivana Beatrice Paulus, Sanjay Kalra, Dian Daniella, Raden Ayu Tuty Kuswardhani, Ketut Suastika, Sony Wibisono
  European Endocrinology.2023; 19(1): 54.     CrossRef
 • Increase in skeletal muscular adiposity and cognitive decline in a biracial cohort of older men and women
  Caterina Rosano, Anne Newman, Adam Santanasto, Xiaonan Zhu, Bret Goodpaster, Iva Miljkovic
  Journal of the American Geriatrics Society.2023; 71(9): 2759.     CrossRef
 • Myosteatosis and bone marrow adiposity are not associated among postmenopausal women with fragility fractures
  Sammy Badr, Héloïse Dapvril, Daniela Lombardo, Huda Khizindar, Claire Martin, Bernard Cortet, Anne Cotten, Julien Paccou
  Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
 • Relationship between trunk intramuscular adipose tissue content and prevalence of metabolic syndrome in middle-aged Japanese men
  Noriko I. Tanaka, Masataka Suwa, Hisashi Maeda, Aya Tomita, Takayuki Imoto, Hiroshi Akima
  Nutrition.2023; 113: 112083.     CrossRef
 • Sarcopenic obesity and its relation with muscle quality and mortality in patients on chronic hemodialysis
  Alice Sabatino, Carla Maria Avesani, Giuseppe Regolisti, Marianna Adinolfi, Giuseppe Benigno, Marco Delsante, Enrico Fiaccadori, Ilaria Gandolfini
  Clinical Nutrition.2023; 42(8): 1359.     CrossRef
 • Skeletal muscle adiposity is a novel risk factor for poor cognition in African Caribbean women
  Adrianna I. Acevedo‐Fontánez, Ryan K. Cvejkus, Joseph M. Zmuda, Allison L. Kuipers, Emma Barinas‐Mitchell, Akira Sekikawa, Victor Wheeler, Caterina Rosano, Iva Miljkovic
  Obesity.2023; 31(9): 2398.     CrossRef
 • Obesity, Sarcopenia and Myosteatosis: Impact on Clinical Outcomes in the Operative Management of Crohn’s Disease
  Mark Donnelly, Dorothee Driever, Éanna J Ryan, Jessie A Elliott, John Finnegan, Deirdre McNamara, Ian Murphy, Kevin C Conlon, Paul C Neary, Dara O Kavanagh, James M O’Riordan
  Inflammatory Bowel Diseases.2023;[Epub]     CrossRef
 • Meld-sarcopenia score and skeletal muscle density predicts short-term readmission of patients with hepatic encephalopathy
  Shuo Yang, Lin Zhang, Qian Jin, Jian Wang, Danli Ma, Jie Gao, Rui Huang
  European Journal of Radiology.2023; 169: 111178.     CrossRef
 • Muscle Fat Content Is Associated with Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Liver Fibrosis in Chinese Adults
  W. Guo, X. Zhao, D. Cheng, X. Liang, M. Miao, X. Li, J. Lu, N. Xu, Shuang Hu, Qun Zhang
  The Journal of nutrition, health and aging.2023; 27(11): 960.     CrossRef
 • Association between relative muscle strength and hypertension in middle-aged and older Chinese adults
  Jin-hua Luo, Tu-ming Zhang, Lin-lin Yang, Yu-ying Cai, Yu Yang
  BMC Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
 • Dynapenic Abdominal Obesity as a Risk Factor for Metabolic Syndrome in Individual 50 Years of Age or Older: English Longitudinal Study of Ageing
  P.C. Ramírez, R. de Oliveira Máximo, D. Capra de Oliveira, A.F. de Souza, M. Marques Luiz, M. L. Bicigo Delinocente, A. Steptoe, C. de Oliveira, Tiago da Silva Alexandre
  The Journal of nutrition, health and aging.2023; 27(12): 1188.     CrossRef
 • Editorial Comment to Myosteatosis as a novel predictor of urinary incontinence after robot‐assisted radical prostatectomy
  Nobuhiro Haga, Naotaka Gunge, Hiroshi Matsuzaki, Yu Okabe, Takeshi Miyazaki
  International Journal of Urology.2022; 29(1): 40.     CrossRef
 • Ammonia and the Muscle: An Emerging Point of View on Hepatic Encephalopathy
  Simone Di Cola, Silvia Nardelli, Lorenzo Ridola, Stefania Gioia, Oliviero Riggio, Manuela Merli
  Journal of Clinical Medicine.2022; 11(3): 611.     CrossRef
 • Single skeletal muscle fiber mechanical properties: a muscle quality biomarker of human aging
  Jae-Young Lim, Walter R. Frontera
  European Journal of Applied Physiology.2022; 122(6): 1383.     CrossRef
 • Sarcopenia in Patients with Cirrhosis after Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Placement
  Jiacheng Liu, Jinqiang Ma, Chongtu Yang, Manman Chen, Qin Shi, Chen Zhou, Songjiang Huang, Yang Chen, Yingliang Wang, Tongqiang Li, Bin Xiong
  Radiology.2022; 303(3): 711.     CrossRef
 • Myosteatosis Significantly Predicts Persistent Dyspnea and Mobility Problems in COVID-19 Survivors
  Rebecca De Lorenzo, Anna Palmisano, Antonio Esposito, Chiara Gnasso, Valeria Nicoletti, Riccardo Leone, Davide Vignale, Elisabetta Falbo, Marica Ferrante, Marta Cilla, Cristiano Magnaghi, Sabina Martinenghi, Giordano Vitali, Alessio Molfino, Patrizia Rove
  Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
 • Prognostic value of myosteatosis in patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis
  Shaofang Feng, Huiwen Mu, Rong Hou, Yunxin Liu, Jianjun Zou, Zheng Zhao, Yubing Zhu
  International Journal of Clinical Oncology.2022; 27(7): 1127.     CrossRef
 • Muscle Fat Content Is Strongly Associated With Hyperuricemia: A Cross-Sectional Study in Chinese Adults
  Ningxin Chen, Tingting Han, Hongxia Liu, Jie Cao, Wenwen Liu, Didi Zuo, Ting Zhang, Xiucai Lan, Xian Jin, Yurong Weng, Yaomin Hu
  Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Advances in muscle health and nutrition: A toolkit for healthcare professionals
  Carla M. Prado, Francesco Landi, Samuel T.H. Chew, Philip J. Atherton, Jeroen Molinger, Tobias Ruck, Maria Cristina Gonzalez
  Clinical Nutrition.2022; 41(10): 2244.     CrossRef
 • Factors related to trunk intramuscular adipose tissue content – A comparison of younger and older men
  Funa Kitagawa, Madoka Ogawa, Akito Yoshiko, Yoshiharu Oshida, Teruhiko Koike, Hiroshi Akima, Noriko I. Tanaka
  Experimental Gerontology.2022; 168: 111922.     CrossRef
 • Association of myosteatosis with various body composition abnormalities and longer length of hospitalization in patients with decompensated cirrhosis
  Xiaoyu Wang, Mingyu Sun, Yifan Li, Gaoyue Guo, Wanting Yang, Lihong Mao, Zihan Yu, Yangyang Hui, Xiaofei Fan, Binxin Cui, Kui Jiang, Chao Sun
  Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
 • Peripheral bone structure, geometry, and strength and muscle density as derived from peripheral quantitative computed tomography and mortality among rural south Indian older adults
  Guru Rajesh Jammy, Robert M. Boudreau, Iva Miljkovic, Pawan Kumar Sharma, Sudhakar Pesara Reddy, Susan L. Greenspan, Anne B. Newman, Jane A. Cauley, Bert B. Little
  PLOS Global Public Health.2022; 2(10): e0000333.     CrossRef
 • Muscle fat contents rather than muscle mass determines nonalcoholic steatohepatitis and liver fibrosis in patients with severe obesity
  Eugene Han, Mi Kyung Kim, Hye Won Lee, Seungwan Ryu, Hye Soon Kim, Byoung Kuk Jang, Youngsung Suh
  Obesity.2022; 30(12): 2440.     CrossRef
 • Sex- and region-specific associations of skeletal muscle mass with metabolic dysfunction-associated fatty liver disease
  Pei Xiao, Pu Liang, Panjun Gao, Jinyi Wu
  Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
 • Imaging based body composition profiling and outcomes after oncologic liver surgery
  Lorenzo Bernardi, Raffaello Roesel, Filippo Vagelli, Pietro Majno-Hurst, Alessandra Cristaudi
  Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef

Diabetes Metab J : Diabetes & Metabolism Journal
Close layer